Min keramik

Jag drejar skulpturerar och kavlar Allt från koppa till fat samt olika skulpturer. Mycket av mitt team hämtar jag från det vardagliga livet gärna med inspiration från naturen.image